Några exempel på copy för site med fokus på sneakers och skolstart.

Julen 2020 tog vi fram ett koncept för att stötta föreningslivet runt om i landet. Konceptet ”Ge bort sport” togs vidare och vi uppmanade att köpa något för att stötta någon. Primärt media var TV, men kampanjen togs även ut på site, i nyhetsbrev och sociala medier.