Kreativa koncept
för Hemtex.

Som kreativ copywriter för Hemtex har jag varit med och tagit fram flera olika kreativa koncept och kampanjer som har applicerats på Hemtex olika plattformar. Jag har skrivit sökoptimerade texter, content, annonser, e-post, pressmeddelanden och ADR/ODR. Kampanjerna har nått följare i sociala medier och klubbmedlemmar och kunder i butik och på hemtex.se.

CATEGORY: