Nyheter på norska.

If kom med goda nyheter till alla norrmän som tecknat deras hemförsäkring. ADR:et uppmärksammade värdet av att vara försäkrad i förebyggande syfte.

CATEGORY: