Maxi Biltvätt.

Uppdraget för Maxi Biltvätt i Borås var att ta fram en idé till ett tydligt koncept som stärker fördelarna med Maxi Biltvätt. Vi tog fram vepor och abribuser, annonser, skyltar och butiksmaterial till ICA Maxi. Även en folder och övrigt material till företagskunder.

CATEGORY: