Radio-
spottar för Bilia.

Skrev manus till tre radiospottar för Bilia. Tanken var att skapa attention till Bilias servicemarknad som däckförsäljning och däckskifte, butik och glasservice. Radiospottarna har gått rikstäckande.

CATEGORY: