Värdefullt för framtiden.

För försäkringsbolaget If har jag skrivit många värdefulla texter till värdefulla människor. Både digital och postal kommunikation. Jag har skrivit om skadehantering och personförsäkringar, försäkringar till bil, hus och andra värdefulla ägodelar. Även upsell för att erbjuda kunderna en heltäckande försäkringsportfölj. 

För If är det aldrig för sent för att skydda sig …  

 

 

CATEGORY: